Codi safonau gyda'n gilydd

Pecyn hyfforddi

Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth

Cynnwys y modiwl

Cyflwynwyd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol i helpu plant i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd ardderchog yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.
Un elfen hanfodol er mwyn cyrraedd y nod hwn yw hwyluso datblygiad ymresymu rhifyddol: sef gallu’r dysgwr i gymhwyso ei sgiliau rhifedd i lu o wahanol gyd-destunau er mwyn datrys problemau.

Mae’r deunyddiau Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth yn cynnig nifer o wahanol weithgareddau i’r athrawon, gan ddefnyddio amrediad eang o ddulliau cyflwyno o bob rhan o’r Fframwaith.

Cyflwynir y deunyddiau ar gyfer pob grŵp blwyddyn: ond mater bach yw eu haddasu i’w defnyddio gyda grwpiau blynyddoedd eraill.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »