Codi safonau gyda'n gilydd

Collection

Ar drywydd llythrennedd a rhifedd

Nod y deunyddiau hyn yw helpu athrawon dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), gan gynnwys y rheini sydd ag anawsterau dysgu difrifol neu anawsterau dysgu dwys a lluosog.

Mae’r deunyddiau yn cynnwys datganiadau o’r hyn sy’n ddisgwyliedig o un flwyddyn i’r llall yn ôl y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) a’r Meysydd Dysgu (Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Rhifedd, a Datblygiad Mathemategol)/rhaglenni astudio (Cymraeg, Saesneg a mathemateg) newydd, er mwyn nodi cynnydd priodol a sicrhau bod cymorth o ansawdd ar gael i bob dysgwr gael datblygu ei sgiliau.

Cwricwlwm

Asesu

Arweiniad

Adnoddau

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »