Codi safonau gyda'n gilydd

Collection

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ac Asesiadau Personol

Casgliad o adnoddau i’ch helpu i baratoi a gweinyddu’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a Asesiadau Personol. Mae’r llawlyfr gweinyddu isod yn esbonio’r broses o ran y profion papur a’r asesiadau personol ar-lein.

Profion Darllen a Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol 2019 (ar bapur): dyddiadau pwysig

Mae’r broses archebu profion ar gyfer 2019 wedi’i cwblhau

Gallwch chi wirio eich archeb drwy ymweld â’r System Archebu Profion neu ffoniwch 02920 265327.

Profion i gael eu hanfon i ysgolion

Ysgolion cynradd: wythnos yn dechrau 29 Ebrill 2019

Ysgolion uwchradd: wythnos yn dechrau 8 Ebrill 2019

Bydd ysgolion canol a lleoliadau eraill sy’n archebu profion ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd yn derbyn deunyddiau ar gyfer Blynyddoedd 7, 8 a 9 yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 8 Ebrill 2019 a deunyddiau ar gyfer Blynyddoedd 2 i 6 yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 29 Ebrill 2019.

Ysgolion yn gweinyddu’r profion

Ysgolion cynradd: Dydd Mawrth 7 Mai i Dydd Mawrth 14 Mai 2019

Ysgolion uwchradd: Dydd Llun 29 Ebrill i Dydd Mawrth 14 Mai 2019

Marcio

Erbyn y dyddiad a bennir gan yr awdurdod lleol ar gyfer gofynion Casglu Data ar Brofion Cenedlaethol Cymru

Dyddiad olaf ar gyfer lwytho Data

Fel y pennir gan yr awdurdod lleol, ond erbyn 7 Mehefin 2019 fan bellaf

Canlyniadau i ysgolion

Cyn diwedd tymor yr haf.

Symud tuag at asesiadau personol ar-lein ar gyfer darllen a rhifedd

Caiff asesiadau personol ar-lein eu cyflwyno'n raddol dros gyfnod o dair blynedd, gan ddechrau gyda’r Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) Ar-lein y flwyddyn ysgol hon.

Yna, caiff Asesiadau Personol Darllen Ar-lein eu cyflwyno ym mlwyddyn academaidd 2019/20 a’r Asesiadau Personol Rhifedd (Rhesymu) Ar-lein eu cyflwyno ym mlwyddyn academaidd 2020/21.

Dros amser bydd yr asesiadau personol ar-lein yn cymryd lle'r profion cenedlaethol presennol sydd ar bapur.

Gall ysgolion archebu sesiwn gweminar ar yr asesiadau personol, gan gynnwys sut i’w gweinyddu a gwneud y gorau o’r adborth i ddysgwyr a’r adroddiadau.

Download Documents

Asesiadau personol – Canllawiau TG i ysgolion (Maint ffeil: 300KB)

Asesiadau personol – Cwestiynau cyffredin ar gyfer ysgolion (Maint ffeil: 200KB)

Asesiadau personol - cwestiynau cyffredin ar gyfer rhieni a gofalwyr (Maint ffeil: 165KB)

Deall adborth yn dilyn Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) - canllawiau i rieni a gofalwy (Maint ffeil: 37KB)

Canllawiau

Adnoddau

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr

Archif

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »