Codi safonau gyda'n gilydd

Collection

Rhaglen Arwain Cymru – 2018/19

Nod y rhaglen hon yw cryfhau’r gallu i arwain ar lefel uchel yn y sector addysg bellach.

Mae’r rhaglen breswyl wedi’i hanelu at uwch reolwyr ar yr ail a’r drydedd haen mewn colegau a chaiff ei chyflwyno ar y cyd gan AoC Create a ColegauCymru.

Bydd yn cynnwys cyfres o bum modiwl gyda phob modiwl yn cael eu cyflwyno dros gyfnod o ddeuddydd yn dechrau ym mis Mai 2018 i Chwefror 2019:

  1. Deall arweinyddiaeth yng nghyd-destun addysg bellach
  2. Arwain yn y cyd-destun presennol – perfformiad a chynnydd
  3. Arwain yn y cyd-destun presennol – materion cyfredol
  4. Arwain meddwl strategol
  5. Arwain prosiectau sy’n arwain at newid mawr

Modiwlau 1

Modiwlau 2

Modiwlau 3

Modiwlau 4

Modiwlau 5

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »