Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Profion darllen cenedlaethol: gwybodaeth dechnegol

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r broses ddatblygol o lunio’r profion darllen cenedlaethol yn ôl oed safonedig.
Profion darllen cenedlaethol: Gwybodaeth dechnegol
Mae’r ddogfen yn adlewyrchu’r broses drylwyr o ddatblygu’r profion a’r arferion gorau wrth ddarparu gwybodaeth dechnegol a seicometrig.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »