Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Adroddiadau ar Safoni’r Profion Darllen Cenedlaethol ar gyfer 2013 a’r Peilot Marcio Profion Darllen Cenedlaethol

Yn yr hydref y llynedd, cynhaliodd SCYA ymarfer safoni ar raddfa fawr yng Nghymru fel rhan o’r gwaith o ddatblygu’r profion darllen cenedlaethol a gyflwynir ym mis Mai eleni.
Adroddiad ar safoni’r profion darllen cenedlaethol ar gyfer 2013, gan gynnwys y peilot marcio (Saesneg yn unig)

Cynhaliwyd peilot yng Nghymru cyn hynny, sef ym mis Mehefin 2012.

Pwrpas yr ymarfer safoni oedd cael gwybodaeth am sut roedd y prawf yn gweithio at ei gilydd, casglu data er mwyn cynhyrchu graddfa gynnydd a sgoriau yn ôl oed safonedig, a llunio fersiynau terfynol o’r cynlluniau marcio a’r canllawiau cysylltiedig i athrawon.

Hefyd, ar y cyd ag AdAS, cynhaliodd SCYA gyfarfod i adolygu’r cynllun marcio. Roedd y cyfarfod hwnnw’n cynnwys athrawon o’r pedwar consortiwm ac o’r sectorau cynradd ac uwchradd ledled Cymru.

Prif nod y cyfarfod oedd casglu gwybodaeth am ba mor hawdd i’w defnyddio oedd y cynlluniau marcio, ynghyd â’r amser yr oedd ei angen i farcio set o 30 o bapurau prawf dosbarth ‘nodweddiadol’.

Mae SCYA wedi defnyddio’r adroddiadau hyn i fireinio’r Profion Darllen Cenedlaethol ac i lunio fersiwn derfynol ohonynt.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »