Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 2-9 - Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru

Bydd y canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni/gofalwyr yn egluro beth yn union yw'r profion a sut yr adroddir ar y canlyniadau.
Profion darllen a rhifedd yng Nghymru - Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 2-9

Rhannwch y canllaw hwn ar wefan eich ysgol.

Am fersiynau Braille, ieithoedd eraill neu am fwy o wybodaeth e-bostiwch NRNT@llyw.cymru

  

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »