Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Dulliau ymarferol o reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth

Mae'r llawlyfr yn adnodd ar gyfer gwella arferion athrawon ysgolion uwchradd a gynradd.
Llawlyfr i athrawon dosbarth mewn ysgolion uwchradd
Llawlyfr i athrawon dosbarth mewn ysgolion cynradd

Gall athrawon ddefnyddio'r deunyddiau mewn gwahanol ffyrdd, yn ôl eu swyddogaeth a'u hanghenion:

  • fel deunydd darllen diddorol sy'n cadarnhau eu hyder yn eu sgiliau eu hunain ar gyfer rheoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth
  • fel pecyn adnoddau sy'n darparu syniadau a dulliau o ymdrin a materion neu anawsterau penodol
  • fel adnodd ar gyfer hyfforddi neu fentorau ANG, a
  • fel adnodd ar gyfer cynorthwyo aelodau eraill o'r staff.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »