Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Rhaglen Gymorth Genedlaethol canllaw ar gyfer ysgolion

Mae'r canllaw hwn yn helpu ysgolion i weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh).
Rhan 1

Rhan 1

ZIP 4.8MB
Rhan 2

Rhan 2

ZIP 9.8MB
Llawlyfer Arweinwyr rhifedd a mathemateg
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »