Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Adroddiad ar yr eitem treial Profion Darllen Cenedlaethol ar gyfer 2013 a crynodeb o ddata holiadur athrawon

Ym mis Mehefin, aeth y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg ati i dreialu'r profion darllen cenedlaethol y bu yn eu datblygu ers dechrau 2012.
Report on the item trial of National Reading Tests for 2013 - Summary of teacher questionnaire data (Saesneg yn unig)
Report on the Item Trial of National Reading Tests for 2013 - Overview report (Saesneg yn unig)

Prif bwrpas y treialu oedd cael gwybodaeth am faterion technegol a cheisio penderfynu pa elfennau i'w cynnwys yn y profion safonol terfynol.
Gofynnwyd am dystiolaeth am:

  • ba mor eglur a hawdd eu defnyddio oedd deunyddiau'r profion gan gynnwys testunau ac eitemau
  • sut roedd yr eitemau yn gweithio'n dechnegol
  • yr amser yr oedd yn ei gymryd a hwylustod y deunyddiau.

Mae’r adroddiad cyffredinol hwn yn cyflwyno canfyddiadau o’r treial a’r deunyddiau arfaethedig i’w defnyddio yn y Profion Darllen Cenedlaethol yn 2013 ac wedi hynny.  Cafodd cyfnod treialu dros bythefnos ei gynnig i ysgolion a chynhaliwyd y treial rhwng yr 11 a’r 22 Fehefin 2012.

Yn sgîl y canfyddiadau hyn ac ynghyd ag adborth gan athrawon, gweinyddwyr ac adolygwyr arbenigol, gwnaed argymhellion ynglŷn â dewis eitemau ar gyfer y profion terfynol.

Mae'r adroddiad cryno o’r holiadur a roddwyd i'r athrawon a fu'n rhan o'r treialu yn rhoi crynodeb o’r data a gafwyd o’r holiadur i athrawon wedi treialu’r eitemau. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg wedi defnyddio'r wybodaeth hon i fireinio'r eitemau a dreialwyd gan newid/hepgor y rheini nad ystyriwyd yn llwyddiannus.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »