Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Dangoswch y ffiltrau
Lawrlwythwch y fframwaith

Defnyddiwch y ffiltrau isod i edrych ar y rhannau o'r fframwaith rydych am eu gweld.

Select a component

Dewiswch gam/blwyddyn

Dewiswch y llinynnau/elfennau/agweddau perthnasol

Llafaredd ar draws y cwricwlwm
Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
Darllen ar draws y cwricwlwm
Canfod, dethol a defnyddio gwybodaeth
Ymateb i'r hyn a ddarllenwyd
Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm
Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ysgrifennu'n gywir

Dewiswch y llinynnau/elfennau/agweddau perthnasol

Datblygu ymresymu rhifyddol
Defnyddio sgiliau rhif
Defnyddio sgiliau mesur
Defnyddio sgiliau data
Hidlo elfennau

Lawrlwythwch y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Cau

Lawrlwythwch y fframwaith cyfan

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Taenlen XLS (1.8MB) ZIP (280KB)

Lawrlwythwch fesul cydran a grŵp blwyddyn

Llythrennedd
Llafaredd ar draws y cwricwlwm PDF (60KB)
Darllen ar draws y cwricwlwm PDF (65KB)
Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm PDF (74KB)
Ar drywydd llythrennedd PDF (55KB)
Rhifedd
Rhifedd PDF (102KB)
Ar drywydd rhifedd PDF (50KB)
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »