Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – adnoddau cymorth diagnostig

Bydd y dulliau hyn yn helpu athrawon i ddadansoddi canlyniadau profion darllen ar rhifedd eu disgyblion ac yn mapio perfformiad i’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.
Adnoddau cymorth diagnostig - 2018

Mae eich adborth yn bwysig a bydd yn helpu i lywio datblygiadau pellach. Gallwch rannu eich sylwadau ar yr adnodd hwn drwy e-bostio PDRC@llyw.cymru

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »