Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – llawlyfr gweinyddu profion

Mae’r llawlyfr yn nodi’r trefniadau ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r asesiadau personol ar-lein sydd i’w gwneud gan bob dysgwr ym Mlwyddyn 2 i 9 ym mlwyddyn academaidd 2018 i 2019. Mae’n cynnwys canllawiau ar weinyddu’r profion a’r asesiadau personol a’r trefniadau mynediad a datgymhwyso.
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – Llawlyfr gweinyddu profion 2018 to 2019

Dylai penaethiaid, gweinyddwyr profion ac athrawon gyfeirio at y llawlyfr hwn am wybodaeth ynghylch:

 • amserlen y profion papur
 • archebu papurau prawf
 • hyd y profion
 • derbyn a storio’r profion, a chael gwared arnynt
 • yr amodau ar gyfer gweinyddu’r profion
 • y personél sy’n gweinyddu’r profion
 • marcio’r profion
 • mewnbynnu data
 • amseru’r asesiadau personol
 • mynediad i’r asesiadau personol
 • rheoli defnyddwyr
 • trefnu asesiadau personol
 • gwneud yr asesiadau personol
 • adborth ar asesiadau personol
 • y trefniadau mynediad a datgymhwyso.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »