Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Mathemateg - Rhaglen Astudio Cyfnodau Allweddol 2–4

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r cwricwlwm cenedlaethol diwygiedig ar gyfer mathemateg yng Nghymru.
Rhaglen Astudio ar gyfer Mathemateg

Mae’r cwricwlwm cenedlaethol yn berthnasol i ddysgwyr o oed ysgol gorfodol mewn ysgolion a gynhelir. Caiff ei drefnu ar sail tri chyfnod allweddol:

  • Cyfnod Allweddol 2 – 7 i 11 oed
  • Cyfnod Allweddol 3 – 11 i 14 oed
  • Cyfnod Allweddol 4 – 14 i 16 oed.

Ar gyfer pob pwnc, ym mhob un o’r cyfnodau allweddol, mae rhaglenni astudio yn nodi'r hyn y dylid ei addysgu, ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 ac mae'r targedau cyrhaeddiad yn pennu safonau perfformio disgwyliedig y dysgwyr.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »