Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Casglu a Chofnodi Data am Gefndir Ethnig Disgyblion

Ceir yn y canllawiau hyn ar gyfer ysgolion ac awdurdodau addysg lleol (AALlau) gyngor newydd ar gasglu a chofnodi data am hunaniaeth genedlaethol a chefndir ethnig disgyblion.
Casglu a Chofnodi Data am Gefndir Ethnig Disgyblion

Mae’n disodli Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru 27/02 ‘Casglu a Chofnodi Data am Gefndir Ethnig Disgyblion’ a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2002.

Nod y canllawiau yw rhoi digon o fanylion er mwyn i ysgolion ac awdurdodau addysg lleol fod yn glir am yr hyn y dylent ei wneud yn y gwahanol sefyllfaoedd y maent yn debygol o ddod ar eu traws. Yn ail, sicrhau bod yr wybodaeth a gafwyd yn ddigon cyflawn a chywir i’r gwaith monitro ethnig fod yn effeithiol.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »