Codi safonau gyda'n gilydd

Gwneud gwahaniaeth – Canllaw i’r person dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal mewn ysgolion

Mae angen i ysgolion godi proffil rôl y person dynodedig ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a sicrhau cysondeb o ran arferion da ledled Cymru.
Gwneud gwahaniaeth – Canllaw i’r person dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal mewn ysgolion

Mae'r canllaw statudol hyn ar gyfer:

  • llywodraethwyr
  • penaethiaid
  • athrawon
  • awdurdodau lleol

Mae'n gymwys i ysgolion a gynhelir. Mae'n ymwneud â dyletswydd ar gyrff llywodraethu pob ysgolion a gynhelir i benodi  person dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ar gofrestr yr ysgol.

Mae 'Gwneud gwahaniaeth' yn canolbwyntio'n bennaf ar rôl y person dynodedig mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig, ond mae hefyd yn ymdrin â’r cyfnod pontio ar gyfer plant sy'n derbyn gofal o oed cyn ysgol i addysg orfodol ac i addysg bellach ac uwch.

Hefyd, mae’r arfer da sydd yn y canllaw hwn yn berthnasol i leoliadau addysg ôl-16 lle mae person dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, pobl ifanc a/neu’r rhai sy'n gadael gofal.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »