Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Asesu ar gyfer dysgu a’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Mae’r ddogfen hon yn rhan o gyfres o ddeunyddiau cyfarwyddyd i helpu ymarferwyr i weithredu asesu ar gyfer dysgu drwy’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) ar draws y cwricwlwm.
Asesu ar gyfer dysgu a’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »