Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19

Mae  Llwybrau Dysgu wedi trawsnewid darpariaeth cwricwla a chymorth i ddysgwyr oed 14-19.
NAFWC 37/04 - Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19
Llwybrau Dysgu 14-19: Canllawiau II
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Canllawiau ar y cwricwlwm lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Canllawiau ar y Cwricwlwm Lleol i Fyfyrwyr 16 i 18 oed
Polisi 14-19 Llwybrau Dysgu - Asesiad o effaith (Saesneg yn unig)

Y nod yw gwella ymgysylltiad a chyrhaeddiad a pharatoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith. Mae dysgwyr yn cael dewis ehangach o gyrsiau a mynediad i wasanaethau cymorth, megis cyngor a chanllawiau am yrfaoedd.

Mar Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 yn ategu Llwybrau Dysgu. Mae’r mesur yn sicrhau bod:

  • dysgwyr yng nghyfnod allweddol 4 yn gallu dewis o blith o leiaf 25 o gyrsiau ac mae’n rhaid i dri o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol
  • dysgwyr 16-18 mlwydd oed yn gallu dewis o blith o leiaf 30 o gyrsiau a rhaid i 5 o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »