Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen

Mae’r ddogfen hon yn egluro gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod sylfaen am blant 3 i 7 oed yng Nghymru.
Fframwaith y Cyfnod Sylfaen (Diwygiedig 2015)

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno’r cwricwlwm a’r deilliannau ar gyfer plant 3 i 7 oed yng Nghymru yn ystod y cyfnod sylfaen.

Dyma feysydd dysgu statudol y cyfnod sylfaen:

  • datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol
  • dgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu
  • datblygiad mathemategol
  • datblygu’r Gymraeg
  • gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
  • datblygiad corfforol
  • datblygiad creadigol.

Ar gyfer pob maes dysgu mae’r rhaglen addysgol yn cyflwyno’r hyn y dylid ei ddysgu i blant ac mae’r deilliannau yn pennu safonau perfformio disgwyliedig y plant.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »