Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Saesneg - Rhaglen Astudio Cyfnodau Allweddol 2-4

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gofynion ar gyfer Saesneg yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4.
Rhaglen Astudio ar gyfer Saesneg
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a'r disgrifiadau lefel. Mae'r cwricwlwm yn canolbwyntio ar anghenion dysgwyr ac ar y broses ddysgu. Mae hefyd yn rhoi mwy o sylw i ddatblygu a chymhwyso sgiliau.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »