Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r Fframwaith yn nodi’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo mewn byd cynyddol ddigidol.

Adnoddau

Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar ffurf taenlen
Offeryn mapio’r cwricwlwm: ysgolion cynradd
Offeryn mapio’r cwricwlwm: ysgolion uwchradd
Siart wal

Siart wal

PDF 1.7MB
Canllawiau’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol 2018
Fframwaith Cymhwysedd Digidol atebion i’ch cwestiynau
Cyflwyniad ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol 2018
Mae Cymhwysedd Digidol yn un o 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd (y lleill yw llythrennedd a rhifedd). Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd.
Mae Sgiliau Cymhwysedd Digidol yn hynod bwysig i’n pobl ifanc. Rhagor o wybodaeth am pam a beth fyddan nhw’n ei ddysgu.
Unable to play video as javascript is disabled on this browser. Please enable javascript to play video.

Mae cymhwysedd digidol yn un o 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd (y lleill yw llythrennedd a rhifedd). Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd.

Cafodd y Fframwaith ei ddatblygu gan ymarferwyr o Ysgolion Arloesi gyda chymorth arbenigwyr allanol. Mae iddo 4 llinyn sydd cyn bwysiced â’i gilydd. Mae i bob llinyn nifer o elfennau.

 • Dinasyddiaeth – sy’n cynnwys:
  • Hunaniaeth, delwedd ac enw da
  • Iechyd a lles
  • Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth
  • Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.
 • Rhyngweithio a chydweithio – sy’n cynnwys:
  • Cyfathrebu
  • Cydweithio
  • Storio a rhannu.
 • Cynhyrchu – sy’n cynnwys:
  • Cynllunio, cyrchu a chwilio
  • Creu
  • Gwerthuso a gwella.
 • Data a meddwl cyfrifiadurol – sy’n cynnwys:
  • Datrys problemau a modelu
  • Llythrennedd gwybodaeth a data.
Dylai ysgolion a lleoliadau ymgyfarwyddo’u hunain â’r Fframwaith a chytuno ar eu gweledigaeth strategol ar gyfer cymhwysedd digidol trawsgwricwlaidd, gan ystyried hefyd sut i wireddu’r weledigaeth.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »