Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Dylunio a thechnoleg yng cwricwlwm cenedlaethol Cymru - canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae’r deunyddiau hyn yn darparu negeseuon allweddol ar gyfer cynllunio dysgu ac addysgu mewn dylunio a thechnoleg.
Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3
Sgiliau a dysgu

Sgiliau a dysgu

PDF 62KB
Maen nhw’n cynnwys proffiliau o waith dysgwyr er mwyn egluro’r safonau a amlinellir yn y disgrifiadau lefel ac yn dangos sut i ddefnyddio disgrifiadau lefel wrth lunio barn sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad dysgwr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »