Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan

Mae’r Fframwaith yn darparu safonau a chanllawiau ar gyfer ymarferwyr i sicrhau mwy o gysondeb o ran ymarfer ledled Cymru.
Ymweld â'r wefan

Trwy Ymddygiad a Phresenoldeb: Cynllun Gweithredu, ein nod yw creu diwylliant o ymyrraeth gynnar, cymorth effeithiol a ffyrdd o ymgorffori a rhannu arferion da i hyrwyddo presenoldeb ac ymddygiad cadarnhaol mewn ysgolion ledled Cymru.

Un o’r camau allweddol yn y Cynllun oedd cynhyrchu Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Lles Addysg (EWS). Mae’r Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan yn darparu safonau a chanllawiau ar gyfer ymarferwyr i sicrhau mwy o gysondeb o ran ymarfer ledled Cymru. Ei nod hefyd yw galluogi’r EWS ac ysgolion i ddarparu gwasanaethau sy’n gyson, yn hygyrch ac o safon uchel.

Mae’r pecyn cymorth hwn mewn 3 adran:

  • Mae Adran 1 yn cynnwys canllawiau a safonau sy’n crynhoi rôl a chyfrifoldeb yr EWS;
  • Mae Adran 2 ar y CD amgaeedig yn cynnwys deunydd enghreifftiol wedi’i gasglu gan Awdurdodau Lleol ledled Cymru a’r DU;
  • Mae Adran 3 yn cynnwys canllaw arfer da gyda strategaethau ac astudiaethau achos i helpu ysgolion i wella presenoldeb a rheoli diffyg prydlondeb.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »