Codi safonau gyda'n gilydd

Astudiaeth achos

Defnyddio Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Yn y gyfres hon o astudiaethau achos gallwch weld sut mae ysgolion yng Nghymru yn defnyddio canlyniadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.
3:26
Dadansoddi canlyniadau’r profion.
3:09
Staff  Ysgol Gyfun Treorci yn esbonio sut maen nhw’n defnyddio data o’r profion cenedlaethol i wella dysgu.
4:15
Staff Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant, Casnewydd yn esbonio sut maen nhw’n defnyddio data o’r profion cenedlaethol i wella dysgu.
4:24
Staff Ysgol Gynradd Penyrenglyn, Treherbert  yn esbonio sut maen nhw’n defnyddio data o’r profion cenedlaethol i wella dysgu.
3:07
Staff Ysgol Gynradd Glan Wysg yn esbonio sut maen nhw’n defnyddio data o’r profion cenedlaethol i wella dysgu.
Unable to play video as javascript is disabled on this browser. Please enable javascript to play video.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »