Codi safonau gyda'n gilydd

Gwobrau Addysg Proffesiynol Cymru

Mae gennych tan ddydd Iau 30 Tachwedd i enwebu athrawon, ysgolion a staff cymorth rhagorol ar draws Cymru ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru.

Enwebwch rywun nawr

Eleni, mae tri categori ychwanegol i ddathlu'r goreuon ym myd addysg Cymru.

Mae enwebiadau wedi llifo i mewn o bob cwr o Gymru yn barod ar gyfer y gwobrau ond mae mis o hyd i roi’r gydnabyddiaeth haeddiannol i weithiwr addysg proffesiynol rhagorol.

Mae barnwyr y gwobrau yn chwilio’n benodol am athrawon sy'n arwain y ffordd ym maes dysgu digidol. Os ydych chi'n gwybod am ysgol sydd wedi dod yn ei blaen yn dechnolegol yn ystod y blynyddoedd neu’r misoedd diwethaf, gallwch ei henwebu yn y categori Defnydd gorau o Ddysgu Digidol. Pa un ai a yw eich ysgol yn cynhyrchu ei hadroddiadau newyddion ei hunan, yn rhoi cynnig ar y teclynnau diweddaraf neu’n archwilio rhaglenni newydd i helpu gyda dysgu, gallai hwn fod y categori i chi.

Mae categorïau newydd hefyd yn cynnwys Athro/Athrawes Newydd Eithriadol a Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli. Y bwriad yw i ddathlu aelodau’r staff hynny sy'n meddwl mewn ffyrdd gwahanol i wneud eu dulliau addysguyn arloesol, yn ysgogol ac yn wreiddiol.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams:

"Mae athrawon gwirioneddol wych wedi cael eu henwebu’n barod, ond rydym eisiau sicrhau bod y newyddion am Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn cyrraedd pob cwr o Gymru.

"Yn ein hamgylchedd, sy'n newid yn gyson, mae defnyddio technoleg yn bwysicach fyth ym myd addysg. Mae clywed bod athrawon yn mynd i’r afael o ddifrif â datblygiadau newydd ac yn eu defnyddio i ysbrydoli myfyrwyr yn wych, ac mae'n rhywbeth rydym eisiau ei wobrwyo.

"Os oes rhywun rhyfeddol yn dysgu eich plant, yn aelod o staff cymorth sy'n mynd yr ail filltir honno, yn bennaeth sy'n cymryd camau breision er budd eich ysgol neu athro newydd sydd wedi gwneud argraff wych, rhowch amser i'w henwebu a’n helpu ni i ddathlu'r gorau sydd gan Gymru i'w gynnig.”

Ymunwch â’r sgwrs gyda #GwobrauAddysguCymru

Categorïau Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018:

  • Cefnogi Athrawon a Dysgwyr
  • Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar
  • Hybu Cydweithredu i Wella Cyfleoedd Dysgu
  • Hyrwyddo Lles Disgyblion, Cynhwysiant a Pherthynas â'r Gymuned
  • Athro/Athrawes y Flwyddyn
  • Pennaeth y Flwyddyn
  • NEWYDD Athro/Athrawes Newydd Eithriadol
  • NEWYDD Y defnydd gorau o Ddysgu Digidol
  • NEWYDD Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli
Rhagor o wybodaeth

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »