Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau i rieni a gofalwyr: Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Sut roedd yr ysgol heddiw? – Canllawiau ysgolion cynradd ac uwchradd

Mae gan rieni a gofalwyr ran hollbwysig i’w chwarae i helpu eu plant i ddysgu ac, yn bwysicach, i fwynhau’r ysgol a dysgu.

Bob blwyddyn, mae’r Llywodraeth Cymru yn gyhoeddi Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? a Sut roedd yr ysgol heddiw? – Canllaw ar ysgolion cyradd i rieni a gofalwyr plant 7 i 11 oed.

Mae’r canllawiau yn esbonio beth fydd dysgwyr cynradd ac uwchradd yn dysgu yn yr ysgol. Maen nhw’n cynnwys manylion cryno ar beth fydd yn cael eu haddysgu, sut fyddent yn cael eu hasesu a sut fydd eu cynnydd yn cael eu monitro a bwydo yn ôl, gan gynnwys tips ar sut all rhieni a gofalwyr cefnogi eu plant.

Mae ymchwil ar ymgysylltu â rhieni yn dangos bod nifer cynyddol o rieni a gofalwyr yn mynd ar-lein i gael gwybodaeth i helpu eu plant. Felly, caiff copïau electronig eu cyhoeddi erbyn diwedd tymor yr haf a fyddwn yn gofyn i ysgolion ei gyhoeddi i’w gwefannau ac i rannu fel rhan o’u cyfathrebiad i rieni a gofalwyr.

Er hynny, os hoffai eich ysgol derbyn copïau caled dwyieithog o’r canllawiau diwygiedig eleni, a/neu fersiynau ieithoedd cymunedol, anfonwch e-bost at GwybCyfnodSylfaen@llyw.cymru gyda’r manylion wedi eu llenwi ar y proforma cysylltiedig erbyn dydd Gwener 7 Mehefin 2019 fan bellaf.

Lawrlwytho dogfennau

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »