Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau i rieni a gofalwyr: Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Sut roedd yr ysgol heddiw? – cynradd ac uwchradd

Mae gan rieni a gofalwyr ran hollbwysig i’w chwarae i helpu eu plant i ddysgu ac, yn bwysicach, i fwynhau’r ysgol a dysgu.

Bob blwyddyn, rydym wedi darparu’r canllawiau, Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? a Sut roedd yr ysgol heddiw (cynradd ac uwchradd) i rieni a gofalwyr sy’n berthnasol i:

  • y Cyfnod Sylfaen
  • ysgol gynradd 7–11 oed
  • ysgol uwchradd 11–14 oed.

Mae’r canllawiau hefyd yn rhoi gwybod i rieni a gofalwyr am y modd y caiff datblygiad eu plant ei fesur a’i adrodd, ynghyd â chynnig awgrymiadau ar sut i gefnogi eu dysgu.

Caiff copïau electronig eu cyhoeddi ar-lein ar ddiwedd y tymor ysgol ac rydym yn annog ysgolion i lanlwytho’r rhain i’w gwefannau a’u rhannu â rhieni a gofalwyr .

Mae ymchwil ar ymgysylltu â rhieni yn dangos bod nifer cynyddol o rieni a gofalwyr yn mynd ar-lein i gael gwybodaeth i helpu eu plant. Felly, byddwn yn ystyried lleihau nifer y copïau caled o’r cyhoeddiad hwn, a lleihau nifer y deunyddiau sy’n cael eu hargraffu yn y dyfodol.

Os hoffai eich ysgol derbyn copïau caled dwyieithog o’r canllawiau diwygiedig eleni, a/neu fersiynau ieithoedd cymunedol, anfonwch e-bost at GwybCyfnodSylfaen@llyw.cymru gyda’r manylion wedi eu llenwi ar y proforma cysylltiedig erbyn dydd Gwener 8 Mehefin 2018 fan bellaf.

Lawrlwytho dogfennau

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »