Codi safonau gyda'n gilydd

Rhifedd Rhesymu: Gwasanaeth Cefnogi Marcio 2018

Unwaith eto yn 2018, byddwn yn darparu’r Gwasanaeth Cefnogi Marcio ar gyfer Profion Rhifedd Rhesymu Blynyddoedd 7 i 9.

Bydd SCYA yn cynnal y gwasanaeth ar ein rhan. Gan ddibynnu ar faint yr ysgolion, bydd modd anfon hyd at chwe ymarferydd i farcio papurau disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9.

Bydd y sesiynau hyn yn gyfle i:

  • farcio sgriptiau gyda chefnogaeth gan dîm marcio arbenigol sy'n cynnwys arbenigwyr ym maes rhifedd
  • derbyn hyfforddiant ar gynllun marcio ar gyfer grŵp blwyddyn penodol yn y Gymraeg neu'r Saesneg
  • derbyn cymorth clerigol i wirio cyfanswm marciau.

Cynhelir pum sesiwn:

  • Dydd Gwener 4 Mai* - Caerdydd (Gwesty Mercure Holland House)
  • Dydd Mawrth 8 Mai* - Llandudno (Venue Cymru)
  • Dydd Iau 10 Mai – Llanelli (Parc y Scarlets)
  • Dydd Gwener 11 Mai – Llandrindod (Gwesty Metropole)
  • Dydd Sadwrn 12 Mai – Caerdydd (Stadiwm SWALEC)

* yn ystod y cyfnod profi

Roedd yr adborth o’r digwyddiadau blaenorol yn bositif iawn ac mae’r bobl a wnaeth eu mynychu yn eu hargymell yn gryf. Mae’r gwasanaeth yn cynnig datblygiad proffesiynol i farcwyr a gwybodaeth ddiagnostig werthfawr am berfformiad dysgwyr.

Mae’r digwyddiadau hefyd yn gyfle i’r holl bapurau gael eu marcio ar y diwrnod felly byddem yn argymell eich bod yn dod â chynifer o sgriptiau ag y bo modd gyda chi.

Bydd gwahoddiadau sy'n cynnwys yr holl fanylion yn cael eu hanfon at ysgolion ar ddiwedd Chwefror.  Caiff cyllid ei ddarparu i ysgolion er mwyn eu hannog i anfon staff i'r digwyddiadau hyn ac argymhellir yn gryf fod pob ysgol sydd â dysgwyr ym mlynyddoedd 7 i 9 yn manteisio ar y cyfle gwerthfawr hwn.

Derbynodd penaethiaid e-bost a gwahoddiad drwy’r post i’r digwyddiadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 26 Chwefror 2018. Bydd hyn yn cynnwys manylion am sut i gofrestru ar gyfer y digwyddiad drwy ffurflen gofrestru ar-lein newydd. Os oes gennych ragor o ymholiadau ynghylch y digwyddiadau cysylltwch â SCYA drwy e-bost: wgsm@nfer.ac.uk neu fel arall gallwch ffonio 01753 637142.

Pecyn Hyfforddi ar gyfer Consortia Addysg Rhanbarthol

Byddwn yn darparu hyfforddiant ar gyfer consortia rhanbarthol ar gynlluniau marcio profion rhifedd rhesymu Blynyddoedd 2-6. Bydd hyn yn galluogi staff o fewn y consortia i ddarparu rhagor o gyngor i'r bobl sy'n marcio'r papurau ac yn sicrhau rhagor o gysondeb o safbwynt dilyn y cynllun marcio. Bydd pob consortiwm rhanbarthol yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant a chymorth i ysgolion yn eu hardaloedd felly cysylltwch â’ch tîm lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »