Codi safonau gyda'n gilydd

System archebu profion darllen a rhifedd cenedlaethol

Gall ysgolion archebu papurau’r profion pan fydd y system archebu’n mynd yn fyw ar ddydd Llun, 22 Hydref 2018 hyd at 23 Tachwedd 2018.

Mae ysgolion yn archebu profion ar gyfer eu dysgwyr drwy System Archebu Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol (dolen allanol).

Mae hon yn wefan ddiogel ac mae’n rhaid defnyddio cyfrinair a manylion mewngofnodi er mwyn cael mynediad iddi. Bydd pob ysgol sy’n gymwys i archebu Profion Cenedlaethol yn cael llythyr yn nodi ei chyfrinair a’i manylion mewngofnodi i’w defnyddio unwaith bydd y system yn fyw. Aiff yn fyw ar ddydd Llun 22 Hydref 2018, a chaiff ysgolion wybod beth yw eu cyfrinair erbyn y dyddiad hwn.

Bydd gofyn i bob dysgwr ym Mlynyddoedd 2 i 9 mewn ysgolion a gynhelir (gan gynnwys rhai cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir, gwirfoddol a reolir, a sefydledig) gymryd y Prawf Darllen Cenedlaethol a’r Prawf Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu).

Mae angen i ysgolion archebu digon o brofion ar gyfer eu dysgwyr yn yr iaith sy’n briodol i’w hysgol nhw. Mae’r Prawf Rhifedd (Rhesymu) ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg ar gyfer pob grwp blwyddyn. Yr un yw’r cynnwys yn y ddwy iaith, felly gall dysgwyr gael mynediad at y profion yn yr iaith sydd fwyaf priodol iddyn nhw. Cofiwch hefyd ei bod yn bosib archebu profion rhifedd yn y naill iaith, neu yn y ddwy, er mwyn cyd-fynd â’r hyn a wneir yn eich ysgol chi.

Rhaid nodi manylion un enw cyswllt ynghyd ag archeb prawf fel y gellir cadarnhau’r archebion a datrys unrhyw broblemau. Rhaid i bob archeb fod wedi’i hanfon erbyn dydd Gwener 23 Tachwedd 2018.

Caiff deunyddiau profion safonol a deunyddiau profion wedi’u haddasu eu hanfon ar wahân. Bydd pob llwyth a anfonir yn cynnwys cynlluniau marcio, canllawiau ar weinyddu’r profion ac, yn achos y Prawf Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu), sgriptiau i athrawon a deunyddiau ysgogi. Darperir canllawiau cynhwysfawr gyda’r profion wedi’u haddasu hefyd ynghylch eu gweinyddu a’u marcio.

Caiff ysgolion annibynnol yr opsiwn o archebu profion i’w defnyddio gyda’u dysgwyr ym Mlynyddoedd 2 i 9. Codir ffi i dalu am gostau eu hargraffu a’u hanfon.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »