Codi safonau gyda'n gilydd

Mae Dysgu Cymru yn cau

Ry’n ni’n cau gwefan Dysgu Cymru ar 20 Mehefin i leihau nifer y gwefannau y mae’n rhaid ichi ymweld â nhw i gael gwybodaeth addysg gan Lywodraeth Cymru.

Bydd gwybodaeth Dysgu Cymru bellach ar gael ar Hwb neu wefan llyw.cymru.

I baratoi, rydym eisoes wedi symud gwybodaeth i’r lleoliadau newydd. Mae’r Cwricwlwm a Datblygu proffesiynol bellach ar Hwb – sef ein sianel strategol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru.

Cyn i Dysgu Cymru gau, bydd neges yn eich cyfeirio at safle newydd y dudalen dan sylw – gallwch yna ddiweddaru ffefrynnau a phethau felly.

Pethau sydd wedi’u symud i Hwb

Pethau sydd wedi’u symud i llyw.cymru

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »