Codi safonau gyda'n gilydd

Mae proses ymgeisio rhaglen Arwain Cymru 2019/20 ar agor nawr

Nod y rhaglen hon yw cryfhau’r gallu i arwain ar lefel uchel yn y sector addysg bellach.

Mae’r rhaglen breswyl wedi’i hanelu at uwch reolwyr ar yr ail a’r drydedd haen mewn colegau a chaiff ei chyflwyno ar y cyd gan AoC Create a ColegauCymru. Bydd yn cynnwys cyfres o bum modiwl gyda phob modiwl yn cael eu cyflwyno dros gyfnod o ddeuddydd yn dechrau ym mis Mai 2019.

  • 1. Deall arweinyddiaeth yng nghyd-destun addysg bellach
  • 2. Arwain yn y cyd-destun presennol – perfformiad a chynnydd
  • 3. Arwain yn y cyd-destun presennol – materion cyfredol
  • 4. Arwain meddwl strategol
  • 5. Arwain prosiectau sy’n arwain at newid mawr

Gwneud cais am y rhaglen (dolen allanol): dyddiad cau’r cyfnod i wneud cais yw 20 Mawrth 2019 a chaiff yr ymgeiswyr llwyddiannus wybod erbyn 21 Ebrill 2019.

Os bydd gennych ymholiadau anfon e-bost â Janet McCready, Rheolwr y Rhaglen richard.broekman@aoc.co.uk

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »