Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

Cyfnod Allweddol 2

Y Cliciadur

Ail rifyn o E-bapur newydd cyffrous i ddisgyblion CA2, sy’n cynnwys nifer o erthyglau amrywiol. Bydd rhifyn newydd yn cael ei gyhoeddi bob hanner tymor. Mae’r adnodd ar gael ar wefan Hwb.

Cyfnod Allweddol 3

Allen ni fyw ar y blaned Mawrth?

Dyma adnodd rhyngweithiol newydd i gynorthwyo dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 3 i ddatblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o fewn pynciau Gwyddoniaeth ac i symbylu eu diddordeb mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg). Mae’r adnodd ar gael ar Hwb.

Mae rhestr cyflawn o’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi addysgu a dysgu o’r Cyfnod Sylfaen hyd at addysg bellach. Comisiynir yr adnoddau unai mewn print neu yn ddigidol.

Rôl athrawon ac ymarferwyr yn y broses o greu adnoddau newydd

Mae athrawon ac ymarferwyr yn chwarae rhan allweddol yn y broses o adnabod anghenion adnoddau addysgu a dysgu a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu.

Am fwy o wybodaeth am y broses gomisiynu adnoddau, neu os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried , cysylltwch ag adnoddaucymraeg@.llyw.cym

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »