Codi safonau gyda'n gilydd

Mae’n bryd paratoi ar gyfer asesiadau personol ar-lein

Bydd yr asesiadau personol ar-lein yn cael eu cyflwyno’n raddol o wythnos gyntaf mis Rhagfyr 2018 ymlaen, a byddant yn disodli'r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol papur dros gyfnod o dair blynedd.

Diben ffurfiannol sydd i’r asesiadau personol a'r Profion Cenedlaethol papur – i roi darlun o sgiliau dysgwyr y gall athrawon eu defnyddio i gynllunio camau nesaf addysgu a dysgu.

Mae'r asesiadau personol yn 'addasol', sy'n golygu bod y cwestiynau'n cael eu dewis ar sail ymateb y dysgwr i'r cwestiwn blaenorol. Bydd pob dysgwr yn ateb rhai cwestiynau'n gywir a rhai'n anghywir, ac mae hyn yn casglu gwybodaeth am yr hyn y gall pob dysgwr ei wneud a’r hyn na all ei wneud. Yna, mae'r wybodaeth hon ar gael fel adborth unigol ac adroddiadau grŵp.

Gwneir cyhoeddiadau pellach yng nghylchlythyr Dysg i roi gwybod i ysgolion pryd y bydd y wefan asesu’n barod i'w defnyddio. Yn y cyfamser, gallwch baratoi ar gyfer yr asesiadau personol trwy sicrhau:

  1. bod System Gwybodaeth Reoli (MIS) eich ysgol yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf
  2. bod trefniadau wedi’u gwneud i’r Cleient Darparu Hwb newydd redeg yn rheolaidd
  3. eich bod yn gyfarwydd â'r cyfarwyddyd TG ar gyfer yr asesiadau personol.

I gael rhagor o wybodaeth am asesiadau personol a Phrofion Cenedlaethol ar-lein, ewch i http://dysgu.llyw.cymru/asesiadaupersonol

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »