Codi safonau gyda'n gilydd

Gwerthusiad o'r rhaglen beilot CAMHS mewngymorth i Ysgolion

Mae Pobl a Gwaith wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen beilot CAMHS mewngymorth i ysgolion.

Nod y gwerthusiad yw deall sut mae'r rhaglen beilot CAMHS mewngymorth i ysgolion yn gweithio, a yw amcanion y rhaglen yn cael eu cyflawni a sut mae'r rhaglen beilot yn cael ei deall gan randdeiliaid ar draws y rhanbarthau peilot.

Fel rhan o'r gwerthusiad bydd angen i Pobl a Gwaith gynnal gwaith maes gyda nifer o randdeiliaid sy'n rhan o'r rhaglen beilot er mwyn casglu barn a chlywed am brofiadau. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys nifer o arolygon, ymweliadau astudiaeth achos a chyfweliadau.

Mae rhan gyntaf o’r gwerthusiad yn cynnwys holiadur ar gyfer staff yng Ngheredigion, Blaenau Gwent, De Powys, Sir Ddinbych, Torfaen a Wrecsam (ble mae’r peilot yn gweithredu). 

Dylai gymryd tua 8-10 munud i lenwi’r holiadur .

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru gan gynnwys datblygiad y rhaglen a phenderfyniadau am y posibilrwydd o gyflwyno'r rhaglen yn genedlaethol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes angen unrhyw help arnoch, mae croeso i chi gysylltu â   David Roberts   yn Llywodraeth Cymru neu  Duncan Holtom yn People & Work

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »