Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

Cyfnod Allweddol 3

Ap William Jones PI

Dyma ap cyfrwng Cymraeg sy’n cynnwys cyfres o achosion i'w datrys gyda'r ditectif William Jones. Ceir gweithgareddau yma sy'n datblygu sgiliau rhesymu a datrys problemau ar gyfer plant 11-14 mlwydd oed.

Mae'r ap yn cynnwys 46 pos i'w datrys. Os yw disgyblion yn cael trafferth yna mae cliwiau yn cael eu datgloi ond dim ond ar ôl hyn a hyn o amser - er mwyn annog y disgyblion i roi cynnig ar ddatrys y problemau heb gymorth. Mae atebion a datrysiadau ar gael.  

Mae dolen at yr ap ar gael trwy Hwb

Cyfnod Allweddol 4 a 5

Coginio Ymarferol

Llawlyfr Cymraeg ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio cwrs Diploma Lefel 1 - Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol. Cynhwysir dros 500 o ddarluniau o fwydydd i'w coginio, 40 o luniau cam wrth gam i gynorthwyo dysgu technegau hanfodol, gweithgareddau a thasgau perthnasol i'r cwrs ynghyd â chyngor a gwybodaeth gan arbenigwyr yn y maes.

Mae rhestr cyflawn o’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi addysgu a dysgu o’r Cyfnod Sylfaen hyd at addysg bellach.  Comisiynir yr adnoddau unai mewn print neu yn ddigidol.

Rôl athrawon ac ymarferwyr yn y broses o greu adnoddau newydd

Mae athrawon ac ymarferwyr yn chwarae rhan allweddol yn y broses o adnabod anghenion adnoddau addysgu a dysgu a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu.

Am fwy o wybodaeth am y broses gomisiynu adnoddau, neu os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried , cysylltwch ag adnoddaucymraeg@.llyw.cym

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »