Codi safonau gyda'n gilydd

Dysgu ac Addysgu

Mae pedwaredd gynhadledd dysgu ac addysgu ColegauCymru yn cyffwrdd â phedwar cyfandir ac yn tynnu ar brofiadau o addysg bellach, addysg uwch ac ysgolion.

Dyddiad: 29 Chwefror 2016
Lleoliad: Gwesty’r Hilton, Caerdydd

Dyma’r gynhadledd genedlaethol gyntaf yng Nghymru ar gyfer sbectrwm addysgol mor eang. Bydd y cynadleddwyr yn clywed gan arweinwyr ac ymarferwyr arbenigol o'r Ffindir, Canada, Gwlad Thai a Gwlad y Basg.  Rhennir ysbrydoliaeth pellach ar ddysgu ac addysgu rhyngwladol gan addysgwyr o Gymru sy'n gweithio â phartneriaid yn UDA, Namibia, a Bangladesh.

Bydd prif gyflwyniadau a thrafodaethau mewn gweithdai yn ystyried sut mae:

  • y Ffindir yn datblygu sgiliau galwedigaethol
  • Canada yn gwella llythrennedd a rhifedd ôl-16 a phontio'r bwlch sgiliau
  • Namibia yn ymgorffori e-ddysgu ac e-efeillio mewn addysg uwch
  • Chicago, UDA yn ysbrydoli dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig
  • Gwlad y Basg yn ymateb i anghenion cyflogwyr am sgiliau galwedigaethol mewn iaith leiafrifol
  • Bangladesh a De Cymru yn cysylltu ystafelloedd dosbarth i greu dinasyddion byd-eang.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a threfnu lle (dolen allanol) ar gyfer y gynhadledd ar wefan ColegauCymru.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »