Codi safonau gyda'n gilydd

Rhwydwaith Seren 2017: Tu hwnt i’r cwricwlwm

Hoffai Llywodraeth Cymru a The Brilliant Club eich gwahodd i Gynhadledd Genedlaethol Seren.

Bydd y gynhadledd, a gynhelir ym mis Mawrth, yn cynnig dosbarthiadau meistr academaidd heb eu hail a gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gan arbenigwyr i helpu myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyrraedd eu potensial academaidd a chael eu derbyn i’r prifysgolion gorau yn y DU.

Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i fyfyrwyr ehangu eu dealltwriaeth o’u pwnc y tu hwnt i’r cwricwlwm Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Ochr yn ochr â dosbarthiadau meistr, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad a gynhelir gan rai o brifysgolion gorau’r DU a sefydliadau sy’n cynnig mynediad i brifysgolion. Mae sesiynau sydd wedi’u cadarnhau hyd yma yn cynnwys:

  • Sut i baratoi ar gyfer prawf derbyn gyda Cambridge Admissions
  • Dosbarthiadau meistr pwnc sy’n cynnig darlithoedd blas a seminarau heriol gyda thasgau darllen ar gyfer gartref
  • Cyngor ar yrfaoedd a bywyd ar ôl y brifysgol
  • Sesiynau cyngor ariannol i fyfyrwyr

Mwy i’w cadarnhau maes o law.

Bydd athrawon yn cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau a fydd yn eu paratoi i fod yn hyrwyddwyr mynediad i brifysgolion yn eu hysgolion. Cânt gyfle hefyd i gyfarfod â chynrychiolwyr rhai o’r prifysgolion gorau yn y DU. Mae sesiynau sydd wedi’u cadarnhau hyd yma yn cynnwys:

  • Cynllunio strategaeth ehangu cyfranogiad ar gyfer yr ysgol gyfan neu’r chweched dosbarth drwy’r flwyddyn
  • Ysgrifennu geirda i fyfyrwyr sy’n gwneud cais am le ar gyrsiau hynod ddetholus
  • Cynnwys sgiliau gwneud nodiadau ac ymchwil mewn gwersi chweched dosbarth

Mwy i’w cadarnhau maes o law.

Bydd y gynhadledd undydd hon yn cael ei hailadrodd ddydd Mercher 15 a dydd Iau 16 Mawrth fel y bydd pob ysgol yn gallu anfon eu myfyrwyr chweched dosbarth ac aelodau staff ar y diwrnod mwyaf cyfleus. Dylid dewis un o’r ddau ddiwrnod.

Os hoffech chi gofrestru’ch hun neu grwp o ddisgyblion, cofrestrwch trwy Eventbrite.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »