Codi safonau gyda'n gilydd

Cynhadledd Penaethiaid Uwchradd 2017: Diwygio addysg – y goblygiadau ar gyfer ysgolion a’r system yng Nghymru

Cynhaliwyd Cynhadledd Penaethiaid Uwchradd Cymru yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd ar 28 Chwefror ac 1 Mawrth.

Rhoddwyd y cyfle i benaethiaid ysgolion uwchradd i rannu eu profiadau a'u gwybodaeth i helpu llunio diwygiadau yn y meysydd cwricwlwm, asesu, arweinyddiaeth a model atebolrwydd y dyfodol.   

Ymhlith y siaradwyr ‘roedd Andreas Schleicher - OECD, Philippa Cordingley –Curee Foundation, Philip Blaker-Cymwysterau Cymru, John Jerrim, UCL a’r Athro Emma Renold o Brifysgol Caerdydd.

Gweler darnau fideo o’r siaradwyr canlynol:

Lawrlwytho dogfennau

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »