Codi safonau gyda'n gilydd

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2016

Bydd cynhadledd a seremoni wobrwyo’r Digwyddiad Dysgu Digidol yn digwydd ar 15 Mehefin 2016 yn Venue Cymru, Llandudno.

Thema’r digwyddiad eleni yw ‘Adeiladu Hyder Digidol’.
Caiff mynychwyr y cyfle i glywed anerchiadau gan brif siaradwyr y gynhadledd:

  • Josie Fraser, DigiLit
  • Steve Beswick, Microsoft Education UK
  • Yr Athro Graham Donaldson

Bydd nifer o weithdai ar gael, gan dynnu sylw at y defnydd o offer Hwb mewn gwersi, at raglennu a rhifedd, ac at groesawu technoleg.

Rydym yn cynnig cyfle i fynychwyr glywed y diweddaraf gan yr Ysgolion Arloesol sy’n datblygu’r pedwar thema o fewn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd.

Hefyd, cynhelir seremoni wobrwyo ar gyfer Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2016, ble byddwn yn cyhoeddi enillwyr gwobrau yn y categoriau Prosiect Digidol, Adnodd Cymuned, Gwobr e-Ddiogelwch, a Gwobr Disgyblion.

Gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru (dolen allanol) yn rhad ac am ddim ar wefan Hwb.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »