Codi safonau gyda'n gilydd

'Cudd' hyfforddi ar Gamfanteisio Rhywiol gyda Barnardo's Cymru

Mae Barnardo's Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal yr ail gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar Gamfanteisio Rhywiol ar yr adnodd addysg ar-lein 'Cudd'.

Ymunodd Llywodraeth Cymru gyda Barnardos Cymru i ddatblygu'r adnodd 'Cudd' yn 2015. Mae'r adnodd yn anelu at gryfhau'r ymateb y gwasanaethau addysg yng Nghymru i ddiogelu pobl ifanc rhag peryglon camfanteisio rhywiol ar blant. Mae'r adnodd Cudd ar y llwyfan addysg Hwb ac ar hyn o bryd wedi derbyn bron i 2,450 o ymweliadau.

Oherwydd natur gymhleth o gam-fanteisio rhywiol ar blant, dywedodd rhanddeiliaid eu bod angen hyfforddiant ar yr adnodd. Cyflwynwyd 18 o sesiynau gan Barnardos Cymru, gyda dros 300 o ymarferwyr archebu lle ar yr hyfforddiant.

Roedd gwerthusiad o'r hyfforddiant gan Barnardos Cymru yn gadarnhaol ond yn ol y tystiolaeth roedd hyfforddiant pellach yn angenrheidiol. Mae'r ail rownd hyn o weithdai ar gyfer ymarferwyr addysg a budd-ddeiliaid eraill sy'n gweithio gyda phobl ifanc 14-18 oed. Mae'r hyfforddiant am ddim ac mae yna nifer o ddyddiadau a lleoliadau ar gael ar draws Cymru.
 

Cofrestrwch nawr (dolen allanol) ar gyfer digwyddiad hyfforddi yn eich ardal chi.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »