Codi safonau gyda'n gilydd

Cwricwlwm i Gymru: troi'r gornel – y camau pwysig nesaf ar gyfer pob ysgol

Eleni (2017), cynhaliwyd Cynadleddau Addysg Genedlaethol ar 16 Rhagfyr (Caerdydd), 23 Tachwedd (Llandudno) a’r 14 Rhagfyr yn Llanelli.

Rydym wedi cyrraedd cam hollbwysig yn y gwaith o ddatblygu ein cwricwlwm newydd a wnaeth y cynadleddau rhoi cyfle i ddeall yr hyn sy'n digwydd o hydref 2017 i Fedi 2021.

Ymhlith y prif siaradwyr oedd, Kirsty Williams AC, Dr. Dylan Jones, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Yr Athro Mark Priestley, Prifysgol Sterling a
Yr Athro Alison Peacock, a’r Athro Bonesig Alison Peacock.

Rhestr fideo Cwricwlwm i Gymru: troi'r gornel.

Lawrlwytho dogfennau

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »