Codi safonau gyda'n gilydd

Datganiad hawlfraint

Mae'r rhan fwyaf o'r deunydd ar y wefan hon yn destun diogelwch Hawlfraint y Goron.
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth ar y wefan hon (ac eithrio'r logos) am ddim ar unrhyw ffurf neu gyfrwng, yn unol â thelerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.

Gallwch weld y Drwydded Llywodraeth Agored ar wefan yr Archifau Gwladol neu gallwch ysgrifennu at The Information Policy Team, The National Archives, Kew, London, TW9 4DU, neu e-bostiwch: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk

Rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â'i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Mewn unrhyw achosion o atgynhyrchu neu gopïo eitemau hawlfraint y Goron ar y wefan hon i eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint (er enghraifft; Swyddfa Eiddo Deallusol © Hawlfraint y Goron 2016). Cewch eich annog hefyd i greu dolenni hyperdestun i'r wefan hon.

Hawlfraint trydydd parti

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a warchodir gan y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y nodir ei fod yn hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael awdurdod i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan y deiliaid hawlfraint dan sylw.

Ein logo

Mae'r defnydd a wneir o'n logo yn gyfyngedig ac ni all unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb gael ein caniatâd ffurfiol.  

I geisio caniatâd i ddefnyddio ein logo, e-bostiwch brandingqueries@llyw.cymru  

© Hawlfraint y Goron 2017

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »