Codi safonau gyda'n gilydd

Cysylltu â ni

Sut i gysylltu Dysgu Cymru

Ebost:

DfESEnquiries@llyw.cymru

Ffôn:

  • 0300 0604400

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8:30am – 5:30pm

Post:

Gallwch ysgrifennu i Dysgu Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Dysgu Cymru
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Gallwch gysylltu â ni drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Ymholiadau cyffredinol

Cwblhewch y ffurflen isod.

Mae'r adrannau sydd wedi'u nodi â * yn orfodol
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »