Codi safonau gyda'n gilydd

Ôl-16

Cydweithredu a phartneriaeth

Ymgysylltu â chyflogwyr

Arweinyddiaeth

Cynnwys y dysgwr

LLythrennedd a rhifedd

Hunanasesu a gwelliant parhaus

Addysgu dysgu ac asesu

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »