Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Trefniadau asesu statudol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae’r cyhoeddiad hwn yn darparu gwybodaeth bwysig ynghylch y trefniadau asesu statudol ar gyfer blwyddyn ysgol 2017 i 2018.
Trefniadau asesu statudol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae’n amlinellu nifer o ofynion statudol yn ogystal â rhoi canllawiau ar asesiadau athrawon a’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a gynhelir o Flwyddyn 2 i 9.

Dylai pob pennaeth, athro a llywodraethwr fod yn gyfarwydd â’r gofynion ar gyfer y flwyddyn ysgol.

Ceir rhagor o wybodaeth am y trefniadau ar gyfer casglu data cenedlaethol ac adrodd ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol).

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »