Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau a gwybodaeth

Eich ffynhonnell ar gyfer ymchwil, canllawiau a'r polisi addysg diweddaraf

 1. Arweinyddiaeth

  Yn cynnwys cyfeiriad strategol, rheolaeth ac atebolrwydd

 2. Asesu a gosod targedau

  Yn cynnwys profion, gosod targedau ac asesiadau athrawon

 3. Cwricwlwm

  Yn cynnwys y Cyfnod Sylfaen, llythrennedd a rhifedd a diwygio’r cwricwlwm

 4. Cynhwysiant ac anghenion addysgol arbennig

  Yn cynnwys cymorth i ddysgwyr, anabledd corfforol a dysgwyr mwy abl a thalentog

 1. Datblygiad plant a'r glasoed 0-19

  Yn cynnwys datblygiad cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol

 2. Datblygu'r gweithlu

  Yn cynnwys dysgu proffesiynol, recriwtio a safonau perfformiad

 3. Lles

  Yn cynnwys diogelu, ffitrwydd ac iechyd a diogelwch

 1. Ôl-16

  Yn cynnwys addysgu, dysgu ac asesu a chynnwys dysgwyr

 2. Tlodi

  Yn cynnwys sicrhau cydbwysedd ac ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned

 3. Ymddygiad a phresenoldeb

  Yn cynnwys rheoli ymddygiad, bwlio a darpariaeth amgenNewyddion am addysg

Helpwch ni i wella’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »